Seminars spring 2021

SEMINAR: 10 March, 13.15-15.00 (in Swedish)

Vad gör man med 87 miljoner tecken? Temamodellering av SOU:er 1945–89

Pelle Snickars (Umeå universitet)

(tillsammans med kunskapshistoriska seminariet). Seminarium på ZOOM. Anmälan till kajsa.weber@hist.lu.se

WORKSHOP: 19 March, 13.15-14.00

Introduction to Tropy

Tropy is a free programme tailor-made for historians to organize and make sense of thousands of photographs for research purposes. Tropy helps you organize and annotate pictures of archival documents and other sources. The introduction requires no prior knowledge of the programme. It is taught in English by historian Helle Strandgaard Jensen, Center for Digital History Aarhus.

REGISTRATION ON ZOOM

Work-shop 16 April 13.15-14.00

Introduktion till text mining med Voyant

Denna workshop riktar sig till forskare som arbeter med digitalt tillgänglig källmaterial och är nyfikna på hur text mining erbjuder nya metodiska ingånger. Fokus är på Voyant, ett gratis verktyg för grundläggande analys av stora mängder text. Inga förkunskapar krävs. Workshoppen leds av Sune Bechmann Pedersen, Mediehistoria, och undervisningsspråket är svenska.

REGISTRATION ON ZOOM

SEMINAR: 5 May, 13.15-15.00 (in Swedish)

Att dela visuell forskningsdata

Anna Dahlgren & Karin Hansson (Stockholms universitet)

REGISTRATION ON ZOOM

SEMINARIUM: 18 May, 13.15-15.00

Digital history 1.5: Digitalized history as and between domesticated and paradigmatic science

Mats Fridlund (University of Gothenburg)

REGISTRATION ON ZOOM

WORKSHOP: 28 May, 13.15-14.00 (in Swedish)

Transkribering av handskrivna texter med Transkribus

Jobbar du med äldrehistoriskt material? Behöver du hjälp att transkribera? Då är gratis-verktyget Transkribus något för dig! Denna introduktion hjälper dig igång med automatisk transkribering av handskrivet källmaterial. Inga förkunskapar krävs. Workshoppen leds av Sune Bechmann Pedersen & Mathias Johansson, Mediehistoria, och undervisningsspråket är svenska.

REGITRATION ON ZOOM

WORKSHOP: 7 June 15.15-17.00 (in Swedish)

Text, källor och digitala metoder

Denna workshop ges i samarbete mellan Lunds Universitets Humanistlaboratorium, Universitetsbiblioteket och forskningsplattformen Digitalhistory@Lund.

Workshopen ger en översikt av digitalisering av texter, språkteknologiska metoder att bearbeta och analysera digitalt textmaterial, inklusive sådant som korpusmetoder och text mining, och introducerar särskilt temamodellering som ett sätt att undersöka innehåll i texter. Workshopen har en inriktning mot historiker, men alla intresserade är välkomna.  

Victoria Johansson: Introduktion till databaserade (språkvetenskapliga) metoder att arbeta med text.

Håkan Carlsson: Digitalisering av det svenska trycket (DST), källa till text från UB och nationellt

Mathias Johansson: Introduktion till temamodellering

Registrera dig via följande zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5Uld-uoqTssEtI7krHpYSTdZ4GyCBuh4PTR

Workshoppen är indelad i två 45 minuters pass med presentationer följt av frågor och diskussion, samt rast emellan:

Pass 1 15:15-16:00; ”Introduktion till databaserade (språkvetenskapliga) metoder att arbeta med text” och ”Digitalisering av det svenska trycket (DST), källa till text från UB och nationellt”

Pass 2 16:15-17:00; ”Introduktion till temamodellering”